{{Message}}Meerverbruik bij patiënt met CVA-achtergrond

Door: Ria Tjalsma, stomaverpleegkundige in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft

Voorgeschiedenis
De patiënt is een dame van 83 jaar met een CVA-historie. Sinds haar beroerte komt zij moeilijk uit haar woorden, dit maakt communicatie lastig. Zij kan één hand gebruiken en wil het liefst alles zelf doen: van het aankleden tot de verzorging van haar stoma. Vanwege de beperkte handfunctie kan ze zelf alleen uit de voeten met een tweedelig systeem. Zij heeft al 10 jaar lang een stoma.

Probleem
Al geruime tijd is er sprake van teveel verbruik van materiaal. De stomaplak en het zakje worden iedere dag verschoond. Wanneer zij hierop wordt aangesproken dringt de boodschap niet tot haar door. De reden van de toename van het verbruik wordt ons ook niet duidelijk. Vindt er lekkage plaats of is er iets anders aan de hand?

Tijdens een huisbezoek toont ze mij, in bijzijn van de thuiszorg, de kast waar stomamateriaal in ligt opgeborgen. Zij krijgt al het materiaal dat ze bestelt gewoon toegestuurd en dat maakt het voor haar heel voor de hand liggend om door te gaan op dezelfde manier als voorheen. Vervolgens kijken we toe hoe zij zelf haar stoma verschoont. Ook nu worden de plak en het zakje beide verwijderd. Ik vraag mevrouw waarom ze ook de plak vervangt. “Dat is toch vies”, luidt het antwoord, doelend op het restje ontlasting dat achterblijft in de rand van de plak. Waarmee de reden van het meerverbruik zich ineens voor ons openbaart.

Dilemma
In principe zou voor de stoma van mevrouw een 1-delig systeem toereikend zijn. Zij kan dan iedere dag het hele systeem verschonen. De consequentie is wel dat de thuiszorg de verzorging van de stoma op zich moet nemen, gezien haar beperkte handfunctie. Anderzijds is zij goed in staat een 2-delig systeem zelf te verschonen. Daar komt bij dat zij de uitgesproken wens heeft om zoveel mogelijk zelf te doen. Iets waar ik altijd respect voor heb en zelfs bewondering in haar situatie. 

Gekozen oplossing 

Ik heb haar nogmaals proberen duidelijk te maken dat het niet de bedoeling is om dagelijks haar plak te verschonen. Dit leek langzaam bij haar door te dringen. Met begeleiding van de thuiszorg en haar man – die zelf ook een CVA-historie heeft – kon ze accepteren om de plak om de dag te verwisselen in plaats van iedere dag. Deze behaalde besparing is het hoogst haalbare bij mevrouw.

Divider

Lees meerIleostoma met een fistel 

"Deze mijnheer overleefde de inwendige lekkage tegen alle verwachtingen in."


''Zij geneerde zich bij het idee om bij iemand anders op het toilet een zakje achter te moeten laten in de afvalemmer, daarom koos ze voor een ééndelig, doorspoelbaar systeem.''

StomaKennisNetwerk maakt gebruik van cookies.

Om de website van StomaKennisNetwerk goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.