{{Message}}


Kinderstomazorg 

Een vak apart


Kinderen kunnen om verschillende redenen een stoma krijgen. Het gaat dan om aangeboren afwijkingen zoals Congenitale anorectale malformatie (CARM, ook genoemd anusatresie) of ziekte van Hirschsprung, verder bij necrotiserende enterocolitis (NEC) of door de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Ook zijn er situaties waarbij de darm gespoeld moet worden zoals bij obstipatie of incontinentie.  

De verzorging van een kind met een stoma verschilt in veel opzichten van volwassen stomazorg. Daarom besteden zowel de V&VN stomaverpleegkundigen als de Stomavereniging hier aandacht aan.  

Onderstaand is per onderwerp een overzicht te vinden met adviezen en richtlijnen. Terug te vinden op de site van de V&VN stomaverpleegkundigen www.stoma.venvn.nl.

Adviezen en tips V&VN stomaverpleegkundigen:

Oprekken (dilateren) van de anus Lees op venvn.nl
Continent urinestoma - Lees op venvn.nl
Gastrostoma - Lees op venvn.nl
Verzorgen rode billen - Lees op venvn.nl 
Beslisboom obstipatie en fecale incontinentie - Lees op venvn.nl
Reinfusie feces - Lees op venvn.nl
Antegraad darmspoelen - Lees op venvn.nl

Adviezen, protocollen en voorlichtingsinformatie Stomavereniging 

Bekijk hier de adviezen en protocollen opgesteld door de Stomavereniging.  
Bekijk hier de informatie voor (ouders van) kinderen met een stoma. 

*Deze adviezen dienen als basis en kunnen per ziekenhuis aan de daar geldende/gehanteerde regels aangepast worden. Het gebruik van deze adviezen geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid en na indicatie door een medicus!

Divider

StomaKennisNetwerk maakt gebruik van cookies.

Om de website van StomaKennisNetwerk goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.