{{Message}}


Functioneringsgerichte inzet 

Hulpmiddelen bij parastomale complicaties


In het kader van het ZonMw-programma ‘Goed gebruik hulpmiddelenzorg’ heeft Mediq, met de Stomavereniging, stomaverpleegkundigen en onderzoeksbureau HET PON een verkenning uitgevoerd naar de ‘functioneringsgerichte inzet van hulpmiddelen bij parastomale complicaties’.

De organisatie van stomazorg bij patiënten met een risico op een breuk in de buikzone sluit momenteel niet aan bij de ambitie de kwaliteit van leven van patiënten zo goed mogelijk te houden; hulpmiddelen worden pas vergoed als een breuk ontstaan is. Onderzoek naar welke stappen gezet kunnen worden om die kwaliteit van leven beter te realiseren door hulpmiddelen breder beschikbaar te krijgen en de gevolgen daarvan voor de aanspraak op vergoedingen is daarom relevant. Verkennend onderzoek laat zien dat stomadragers veerkrachtig zijn, maar dat een breuk in de buikzone hun veerkracht en zelfredzaamheid erg aantast. Vanuit de praktijk van stomazorg rijst het vermoeden dat door eerdere en ruimere inzet van hulpmiddelen na een operatie in de buikzone, veel vervolgklachten voorkomen kunnen worden. Daarnaast zou deze aanpak en beschikbare tools (beslisboom) beter bekend moeten worden bij professionals in de stomazorg. De huidige beslisboom moet herzien, aangevuld en gedigitaliseerd worden.

Lees hier het volledige onderzoek

Lees ook andere columns


Onderzoek Jacqui North
Parastomale hernia's komen veel voor bij stomadragers. Is dit te voorkomen?

Klinisch onderzoek

Huidplaten met toegevoegde ceramide hebben een positieve invloed.

StomaKennisNetwerk maakt gebruik van cookies.

Om de website van StomaKennisNetwerk goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.